Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani +40 231 625 104 uamsmihaileni@gmail.com

Integritate instituțională

 • Cod etic / deontologic / de conduită
 • Lista cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit
 • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
 • Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională
 • Planul de integritate al instuției
 • Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și Planul de integritate
 • Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
 • Studii / cercetări / ghiduri / materiale informative relevante

 UAMS Mihăileni

ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI ICON

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni

instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Botoșani, asigură servicii de îngrijire, medicale și sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.

Servicii

 • Îngrijire și asistență medicală
 • Îngrijire personală
 • Supraveghere
 • Consiliere psihologică și suport emoțional
 • Cazare pe perioadă nedeterminată
 • Servirea mesei și curățenia

Date de contact

Telefon/Fax 0231625104

E-mail : uamsmihaileni@yahoo.com, uamsmihaileni@gmail.com

Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani