Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani +40 231 625 104 uamsmihaileni@gmail.com

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de instituție publică avem responsabilitatea de a vă informa cu privire la noul Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).
Începând cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal UE 679/2016 (GDPR). Prin intermediul acestuia se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal și cum îl puteți contacta:
U.A.M.S. MIhăileni BT este operator de date cu caracter personal; Pentru mai multe detalii puteți contacta la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon +40 231 625 104

Protecția datelor personale
Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, U.A.M.S. MIhăileni BT administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele furnizate de dumneavoastră.
Unul dintre principiile cheie în cadrul GDPR este principiul transparenței. Acesta impune instituției noastre să furnizeze beneficiarilor de servicii informații cu privire la modul în care utilizează sau procesează datele personale.
Pentru a ne alinia obligațiilor de transparență rezultate din GDPR, vă informăm că instituția noastră, conform prevederilor legale în vigoare, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopul în care sunt prelucrate datele personale
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie colectarea și transmiterea către Consiliul Județean Constanța / D.S.P. Constanța a raportărilor privind beneficiarii serviciilor medico-sociale. Prestațiile solicitate de dumneavoastră se acordă de către U.A.M.S. MIhăileni BT în baza cererii înregistrate, document care echivalează cu exprimarea consimțământului în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal prelucrate:
Nume, prenume
Sex
Codul numeric personal
Data nașterii
Adresa de domiciliu
Informații bancare
Informații cu caracter medical

Din ce surse obținem datele dumneavoastră cu caracter personal:
– în mod direct, din cererile beneficiarilor și din documentele atașate în acest scop;
– ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre electronice;
– obținute ca urmare a comunicărilor trimise, conform legii, de către dumneavoatră unor terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, etc.);
– ca urmare a comunicărilor trimise instituției noastre, conform legii de către terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, etc.);

Cui dezvăluim, în condițiile legii, datele dumneavoastră cu caracter personal:
– către autorități guvernamentale și judecătorești și alte persoane juridice implicate în proceduri legale;
– către organe de cercetare penală, autorități fiscale, precum și către alte persoane juridice față de care dezvăluirea este cerută de lege;
– către persoane juridice cu competențe, potrivit legii, în derularea operațiunilor referitoare la plata prestațiilor acordate de către casele teritoriale de pensii.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:
– atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta Notă de informare, în raport cu persoana dumneavoastră sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, instituite în sarcina noastră.

Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal:
– aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situația în care acestea sunt incorecte sau au intervenit modificări;
– aveți dreptul de a solicita o copie a înscrisurilor deținute de către U.A.M.S. MIhăileni BT care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal;
– ștergerea datelor cu caracter personal, după expirarea perioadei legale de acordare a drepturilor solicitate și acordate;
– restricționarea utilizării datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute GDPR.

Pentru mai multe detalii puteți contacta la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon +40 231 625 104

 UAMS Mihăileni

ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI ICON

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni

instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Botoșani, asigură servicii de îngrijire, medicale și sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.

Servicii

  • Îngrijire și asistență medicală
  • Îngrijire personală
  • Supraveghere
  • Consiliere psihologică și suport emoțional
  • Cazare pe perioadă nedeterminată
  • Servirea mesei și curățenia

Date de contact

Telefon/Fax 0231625104

E-mail : uamsmihaileni@yahoo.com, uamsmihaileni@gmail.com

Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani