Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani +40 231 625 104 uamsmihaileni@gmail.com

Conducerea

Conducerea U.A.M.S. Mihăileni este asigurată de către director, care reprezintă instituția în raporturile acesteia cu alte persoane fizice şi juridice, în condițiile legii. Numirea şi eliberarea din funcție a directorului se face prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Botoșani. Directorul U.A.M.S. Mihăileni este ordonator terţiar de credite, îşi exercită drepturile şi îşi asumă obligaţiile prevăzute de lege în această calitate.

În realizarea atribuţiilor sale, directorul este sprijinit de un consiliu consultativ compus din 5 membri:

  • doi reprezentanți ai Consiliului Judeţean Botoșani, conform hotărârii consiliului județean;
  •  un reprezentant al Direcției de Sănatate Publică a Judeţului Botoșani;
  •  un reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani;
  •  un reprezentant al societăţii civile.

 UAMS Mihăileni

ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI ICON

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni

instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Botoșani, asigură servicii de îngrijire, medicale și sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.

Servicii

  • Îngrijire și asistență medicală
  • Îngrijire personală
  • Supraveghere
  • Consiliere psihologică și suport emoțional
  • Cazare pe perioadă nedeterminată
  • Servirea mesei și curățenia

Date de contact

Telefon/Fax 0231625104

E-mail : uamsmihaileni@yahoo.com, uamsmihaileni@gmail.com

Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani