Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani +40 231 625 104 uamsmihaileni@gmail.com

Servicii medicale

Serviciile medicale oferite în cadrul UAMS Mihăileni se adresează persoanelor internate, în special fiind vorba despre persoane cu afecțiuni cronice, care necesită permanent sau pentru o perioadă limitată de timp îngrijiri medicale și supraveghere din partea personalului specializat.

Aceste servicii sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din Instrucţiunile 507/8.08.2003 de aplicare a normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială aprobate prin H.G. nr. 412/2003. La aceste norme, se adaugă serviciile recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi, care sunt cuprinse în scrisori medicale, bilete de ieșire, planuri de recuperare și alte documente medicale.

Serviciile medicale pe care le oferim includ următoarele activități și proceduri:

 • Monitorizarea funcțiilor vitale (TA, puls, temperatură, bilanț hidric, diureză, saturație O2).
 • Recoltarea produselor biologice pentru analize de laborator.
 • Administrarea medicației pe cale orală conform prescripțiilor medicale, iar pentru pacienții inconștienți, cu hemoragie digestivă sau cu vărsături se administrează tratament pe cale parenterală, cum ar fi:
  • injecții subcutanate;
  • injecții intradermice;
  • injecții intramusculare;
  • injecții intravenoase sau perfuzii.
 • Alimentare și hidratare artificială a pacienților cu probleme grave de sănătate prin:
  • sondă nazogastrică;
  • gastrostomă;
  • sondă perigastrică.
 • Efectuarea de sondaje vezicale la indicația medicului în scop explorator sau terapeutic.
 • Efectuarea igienei și înlocuirea colostomelor sau ileostomelor chirugicale.
 • Pansarea plăgilor în scopul cicatrizării.
 • Consultanță psihiatrică și psihologică.

 UAMS Mihăileni

ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI ICON

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni

instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Botoșani, asigură servicii de îngrijire, medicale și sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.

Servicii

 • Îngrijire și asistență medicală
 • Îngrijire personală
 • Supraveghere
 • Consiliere psihologică și suport emoțional
 • Cazare pe perioadă nedeterminată
 • Servirea mesei și curățenia

Date de contact

Telefon/Fax 0231625104

E-mail : uamsmihaileni@yahoo.com, uamsmihaileni@gmail.com

Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani