Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani +40 231 625 104 uamsmihaileni@gmail.com

REGULAMENT INTERN

REGULAMENT INTERN AL UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ MIHĂILENI

 

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

 

Art.1. Normele privind organizarea şi disciplina muncii în cadrul UNITĂŢII DE ASISTENŢĂ MEDICO SOCIALĂ MIHĂILENI, având sediul în COMUNA MIHĂILENI, JUDEŢUL BOTOŞANI sunt stabilite prin prezentul Regulament intern, întocmit în baza prevederilor Legii nr.53/2003 si a Contractului colectiv de munca comunicat de catre ITM Botosani ca a fost inregistrat cu adresa nr 7061/CCMMRM/06.09.2022.

Art.2. Prevederile prezentului regulament intern se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de durata contractului de muncă sau de modalităţile în care este prestată munca, având caracter obligatoriu.

Art.3.1. Obligativitatea respectării prevederilor regulamentului revine şi salariaţilor detaşaţi de la alţi angajatori, pentru a presta muncă în cadrul UNITAŢII DE ASISTENŢĂ MEDICO SOCIALĂ MIHĂILENI pe perioada detaşării.

Art.3.2. Persoanelor delegate care prestează muncă în cadrul UNITAŢII DE ASISTENŢĂ MEDICO SOCIALĂ MIHĂILENI le revine obligaţia de a respecta, pe lângă normele de disciplină stabilite de către angajatorul acestora şi normele de disciplină a muncii specifice procesului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea pe parcursul delegării.

Art.3.3. Regulamentul intern constituie cadrul care trebuie să asigure în incinta instituţiei, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiecărui salariat, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea si disciplina muncii, drepturile si obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de munca al salariaţilor, recompensele si sancţiunile ce pot fi aplicate.

... documentul complet pdfRegulament_intern_actualizat_octombrie_2022.pdf

 UAMS Mihăileni

ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI ICON

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni

instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Botoșani, asigură servicii de îngrijire, medicale și sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.

Servicii

  • Îngrijire și asistență medicală
  • Îngrijire personală
  • Supraveghere
  • Consiliere psihologică și suport emoțional
  • Cazare pe perioadă nedeterminată
  • Servirea mesei și curățenia

Date de contact

Telefon/Fax 0231625104

E-mail : uamsmihaileni@yahoo.com, uamsmihaileni@gmail.com

Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani